Algemeen bestuur

Voorzitter                          Nico van Boeckel
Penningmeester              Henk Krabbenborg
Ledenadministratie         Henk Krabbenborg
Wedstrijdcoördinatie      Naomi Heutinck
Algemeen lid                     Leonie Beerten