Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Algemene vragen kun je bij de voorzitter stellen.
Heb je specifieke vragen over aan- en afmelden of over contributie? Meld je dan bij Henk.
Heb je vragen over het wedstrijdprogramma? Neem dan contact op met Jolien of Romy.

Voorzitter                          Nico van Boeckel
Penningmeester              Henk Krabbenborg
Ledenadministratie         Henk Krabbenborg
Wedstrijdcoördinatie      Jolien te Walvaart
Algemeen lid                   Romy Haen